Strokovna literatura o NFH

Dostopne tuje strokovne literature o NFH je veliko!
Z nekaj od teh knjig se lahko seznanite in jih nabavite na http://www.amazon.co.uk

Najpomembnejša med njimi pa je prav gotovo knjiga The Effects of Low-Frequency Noise and Vibration on People
(izšla 2007 pri Colin H. Hansen, Univerza v Adelaidi, Avstralija, 416 strani)

Iz vsebine te knjige:.

Učinek nizkofrekvenčnega hrupa in vibracij na ljudi je velik problem za ogromno ljudi, ki živijo v naseljih blizu industrijskih obratov in transportnih sistemov. Zato je v svetu veliko raziskovalnih skupin, ki dejavno raziskujejo učinke NFH na živa bitja. Ta knjiga je prva, ki objavlja v enem sklopu več kot trideset strokovnih člankov o učinkih nizkofrekvenčnega hrupa in vibracij na ljudi.

Zanimanja za močne učinke, ki jih imajo NF hrup in vibracije na ljudi, je po svetu veliko, zato bo to delo služilo tako raziskovalcem iz disciplin, kot so akustika, vibracije, psihologija, zdravje pri delu in v okolju nasploh, kot tudi akademskim raziskovalcem in oblikovalcem industrijske opreme (za ugotavljanje, v kolikšni meri ta oprema generira NF hrup in njeni učinki na vibriranje celega telesa).

To delo bi moralo biti zanimivo in pomembno tudi za naše državne in strokovne službe, ki pišejo zakone in pravilnike, pa za službe za standardizacijo (tiste, ki določajo standarde) in za sindikate.

--------------------

Britanska okoljska vladna ustanova  DEFRA je financirala obsežna raziskovanja problema NFH. Vse gradivo je dostopno na internetu, nekaj tudi na
http://archive.defra.gov.uk/environment/quality/noise/research/lowfrequency/