Protihrupna zaščita

Napisal Administrator Objavljeno: .

PROTIHRUPNA ZAŠČITA
Seminar pri Izbranih poglavjih iz uporabne fizike
Klemen Križaj
Mentor: doc. dr. Primož Ziherl
Gorje, 29. 5. 2009

Kratek povzetek:
Protihrupna zaščita postaja zaradi večje uporabe strojev in urbanizacije vedno bolj pomembna v našem življenju. V tem seminarju predstavimo fiziko protihrupne zaščite, nekatere tehnike, ki se uporabljajo v akustiki, ter pristope k zmanjševanju hrupa ob prometnicah in stanovanjskih naseljih.

V tej seminarski nalogi najdemo tudi nekaj zapisov o nizkofrekvenčnem hrupu (strani 11 do 13), med drugim tudi:

Zvok se na protihrupnih ograjah absorbira ter tudi odbije. Frekvenčna odvisnost absorpcije
ograje je odvisna od materialov, iz katerih je sestavljena odbojna površina. Frekvenčna odvisnost
odboja od ograje ni odvisna od konstrukcije, samo od dimenzije. Pri visokih frekvencah je odboj
skoraj popoln in se zelo malo zvočnega polja širi v območje geometrijske sence. Težava nastane, ko
je dimenzija ograje primerljiva z valovno dolžino zvoka, saj se takrat širi tudi v območje
geometrijske sence. To se zgodi pri frekvencah zvoka, ki so manjše od 100 Hz. Na žalost je tudi
absorpcija teh ograj v nizkofrekvenčnem območju zelo šibka, zato te ograde prepuščajo večino
nizkofrekvenčnega hrupa
...

Seminarska naloga je v celoti objavljena na www-f1.ijs.si/~ziherl/ ProtihrupnaZascita.pdf