Priporočljivi viri podatkov

Defra, UK government department responsible for policy and regulations on the environment, food and rural affairs

Procedure for the assessment of low frequency noise complaints (2011), je kot pdf dokument dosegljiv na naslovu http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?Document=10470_NANR45-procedure_rev1_23122011.pdf

Proposed criteria for the assessment of low frequency noise disturbance najdete tukaj in na http://archive.defra.gov.uk/environment/quality/noise/research/lowfrequency/documents/nanr45-criteria.pdf
Na straneh 7 do 11 te študije si oglejte, kaj so na preprečevanju NFH že leta 2005 naredile številne države EU.

Coping Strategies for Low frequency Noise http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?Document=NO01059_3185_FRP.doc

Praktični napotki za delo inšpektorjev Report Low Frequency Noise (2001) pa so tukaj.

Danska:

http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2002/87-7944-955-7/pdf/87-7944-956-5.pdf

http://web.mit.edu/aeroastro/partner/reports/proj1/lfnreport-2007-001.pdf

 

Low Frequency Noise, Vibration and Active Control (strokovna revija, izhaja četrtletno):

http://www.multi-science.co.uk/lowfreq.htm

Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs
Noise and light pollution, marec 2010:
Poročilo obravnava hrup (tudi NFH) in svetlobno onesnaževanje. Zanimivo je, da so med podpisniki poročila tudi Slovenci!!
Uvodni trije stavki:
Noise and light pollution may cause serious harm to man and to the environment.
The report reviews the damage caused by noise and light pollution to man and other living species.
These types of pollution can have serious repercussions, such as disturbing ecosystems and provoking diseases in humans ...

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=12390&Language=EN

 

Strokovna literatura: The Effects of Low-Frequency Noise and Vibration on People
(izšla 2007 pri Colin H. Hansen, Univerza v Adelaidi, Avstralija, 416 strani)

Iz vsebine te knjige:.

Učinek nizkofrekvenčnega hrupa in vibracij na ljudi je velik problem za ogromno ljudi, ki živijo v naseljih blizu industrijskih obratov in transportnih sistemov. Zato je v svetu veliko raziskovalnih skupin, ki dejavno raziskujejo učinke NFH na živa bitja. Ta knjiga je prva, ki objavlja v enem sklopu več kot trideset strokovnih člankov o učinkih nizkofrekvenčnega hrupa in vibracij na ljudi.

Zanimanja za močne učinke, ki jih imajo NF hrup in vibracije na ljudi, je po svetu veliko, zato bo to delo služilo tako raziskovalcem iz disciplin, kot so akustika, vibracije, psihologija, zdravje pri delu in v okolju nasploh, kot tudi akademskim raziskovalcem in oblikovalcem industrijske opreme (za ugotavljanje, v kolikšni meri ta oprema generira NF hrup in njeni učinki na vibriranje celega telesa).

To delo bi moralo biti zanimivo in pomembno tudi za slovenske državne in strokovne službe, ki pišejo zakone in pravilnike, pa za strokovnjake in službe, ki določajo standarde, kot tudi za sindikate.

(http://www.amazon.co.uk/Effects-Frequency-Noise-Vibration-People/)

 

Drugi viri:

Okoljski hrup http://www.ims.si/documents/literatura/okoljski_hrup.pdf

Hearing test on-line (Equal Loudness Tester) http://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html

http://crab.wordpress.com/2008/01/14/a-short-history-of-sound-weapons-pt2-infrasound/

Tagi: infrazvok nizkofrekvenčni hrup zvočno valovanje