Pogosto postavljena vprašanja (FAQ)

FAQ - Pogosto postavljena vprašanja o nizkofrekvenčnem hrupu (NFH)

Kaj je nizkofrekvenčni hrup (NFH)?

Nizkofrekvančni hrup (NFH) je zvočno valovanje, pri katerem se z določeno frekvenco menja gostota prevodnika valov - gostota zraka. NFH ima frekvenco med 10 in 200 nihaji na sekundo (nekateri avtorji navajajo med 20 in 160 na sekundo). Običajni zvoki v vsakdanjem življenju so višjih frekvenc, od 200 pa vse tja do meje človekove slišnosti, ki je nekaj več kot 10.000 nihajev na sekundo (teoretično 20.000).
Zvoke nizkih frekvenc slišimo kot zelo nizke tone, zato NFH, če ga slišimo, zaznamo kot  slabo slišno brnenje.
To slabo ali celo nič slišno zvočno valovanje pa ima pogosto veliko jakost, ki povzroča vibracije, pritisk na ušesa in tudi hujše zdravstvene probleme.

Zakaj NFH ogroža zdravje izpostavljenih ljudi?

Nizkofrekvančni hrup je v industrijsko razvitem svetu pogosta obremenitev okolja, zato ima zaradi njega po svetu ogromno ljudi razne ima težave, tako zdravstvene kot slabo počutje. Večina ljudi NFH zazna kot nekakšno moteče brnenje zelo nizkih tonov. Del ljudi pa je  za moteči NFH bolj dovzeten. Tem ljudem NFH lahko povzroči najprej nespečnost, nekaterim pa kasneje tudi psihične motnje in celo depresije. Niso redki tudi težji primeri obolenj  (več v meniju pod Študija vplivov na zdravje).
Povzročitelji, ki ji pritožniki dostikrat  lahko ugotovijo kar sami, so
lahko sosednja industrijska ali obrtna območja, lahko pa tudi kar sosednji stanovanjski objekti. V teh primerih obstaja možnost, da se moteči NFH odpravi. V mnogih primerih pa vzroka žal ni lahko izslediti.

Kako, da NFH neovirano vstopa v notranjost stanovanjskih prostorov?

V večini primerov, ki motijo in zdravstveno ogrožajo ljudi, se NFH prenaša po zraku in kot zvočno valovanje vstopa v stanovanje oziroma hišo skozi okna, streho in celo skozi zidove, pri tem pa stanovalci občutijo že omenjene motnje in vibracije. Lahko pa NFH potuje tudi po zemlji, v tem primeru počasneje izgublja na jakosti in lahko povzroča motnje na večjih oddaljenostih.

Kako ugotoviti in izmeriti nizkofrekvančni hrup (NFH)?

Ker je nizkofrekvenčni hrup za ljudi praviloma neslišen ali le slabo slišen (kot oslabljeno brnenje ali kot oddaljen tek dizlovega motorja), se ga vedno obravnava kot ločeno kategorijo obremenjevanja okolja in zanj veljajo posebni mednarodni standardi (DIN 45680 in ISO 7196), ki uvajajo tudi posebne načine merjenja tega obremenjevanja z uporabo filtra dB(G). Taka merjenja so zahtevna in jih lahko naredijo le pooblaščeni in ustrezno opremljeni izvajalci.

Osnovne orientacijske meritve pa z manjšimi stroški lahko naredimo sami: Potrebujemo merilec hrupa, ki ima poleg filtra za slišni hrup dB(A), tudi linearni filter dB(C). Če je pri merjenju razlika med dB(C) in dB(A) 20 dB ali več, je to praviloma dokaz prisotnosti NFH. Primer: dB(A) 45 dB, dB(C) 70dB pomeni srednje močan NFH. Pri močnem NFH je dB(C) lahko tudi 90 dB in več.
V Sloveniji je najlažje nabaviti merilnike Voltcraft. Model SL-100 zadostuje.