Pobuda poslanca v Državnem zboru mag. Mateja Tonina

Napisal Administrator Objavljeno: .

Kamniška krajevna skupnost Perovo je oktobra 2012 predstavila problematiko NFH v soseščini Livarne Titan Cimos, pa tudi v državi nasploh Odboru za varovanje okolja Občinskega sveta Občine Kamnik. .
Za obravnavo na odboru je KS Perovo pripravila ustrezno obrazložitev (pisno gradivo je dostopno tukaj).

Na osnovi sklepov Odbora je poslanec mag. Matej Tonin v Državnem zboru podal novo poslansko pobudo za reševanje problematike nizkofrekvenčnega na državnem nivoju.

Odgovor za varovanje okolja pristojnega ministra Franca Bogoviča (28. februar 2013) je vse prej kot obetajoč:

Spoštovani,

poslali ste nam pisno poslansko vprašanje mag. Mateja Tonina, poslanca DZ RS, v zvezi z onesnaževanjem okolja z nizkofrekvenčnim hrupom.

V preteklih letih smo na ministrstvo že prejeli pobude Odbora za varovanje okolja občine Kamnik, da z okoljskimi predpisi uredimo obvladovanje vplivov nizkofrekvenčnega hrupa na ljudi in okolje. To je bila v preteklosti tudi edina pobuda, ki smo jo na ministrstvo prejeli v zvezi z nizkofrekvenčnim hrupom v Sloveniji. Od pobudnikov smo prejeli tudi nekaj gradiva oziroma napotkov na naslove, kjer so gradiva o nizkofrekvenčnem hrupu na voljo. Po pregledu teh gradiv smo ocenili, da njihova vsebina ne zadostuje za pričetek priprave predpisa.

Na ministrstvu ne poznamo značilnosti nizkofrekvenčenga hrupa kot pojava v okolju in tudi ne njegovih posledic na zdravje in kakovost življenja ljudi dovolj podrobno, da bi znali za tak pojav pripraviti predpis, s katerim bi obvladovanje takega hrupa v okolju uredili sorazmerno z obsegom in vrsto njegovih posledic na ljudi in okolje. Menimo tudi, da bi bilo treba izvesti analizo tega pojava pri nas in oceniti njegovo relevantnost v primerjavi z drugimi obremenitvami okolja. S tako analizo naše ministrstvo ne razpolaga, ne poznamo tudi predpisov oziroma ureditev tega področja v drugih državah, vemo le, da ni evropskega predpisa na tem področju.

Na ministrstvu se na področju okoljskega hrupa prednostno ukvarjamo s hrupom običajnih frekvenc, kateremu je izpostavljenih veliko prebivalcev Slovenije, in ne pripravljamo predpisov, s katerimi bi sistemsko uredili področje onesnaževanja okolja z nizkofrekvenčnim hrupom.

Glede na navedeno se bomo o prihodnjem ravnanju našega ministrstva v zvezi z nizkofrekvenčnim hrupom odločili na podlagi zaključkov sestanka s predstavniki občine Kamnik. Na sestanku, ki ga načrtujemo v letošnjem marcu, bomo predstavnike občine Kamnik povabili, da nam predstavijo posledice nizkofrekvenčnega hrupa in nas seznanijo z morebitnimi strokovnimi ocenami, ki so bile v preteklosti izdelane v zvezi z nizkofrekvenčnim hrupom, ki ga povzročajo stroji v tovarni v Kamniku.

S spoštovanjem

Franc Bogovič, Minister

Naš komentar: Reševanje tega zdravju nevarnega problema se torej dejansko še vedno ne bo premaknilo naprej. Čeprav je že iz podatkov na našem spletišču razvidno, da je pritožnikov tudi v Sloveniji čedalje več, predvidevamo pa lahko, da si marsikdo, ki mu NFH načenja zdravje, okoljskih motenj niti ne zna razlagati, kajti NFH je dejansko ljudem manj poznana okoljska nevarnost.
Sklep: Če na osnovi razlag NFH slutite, da živite v z NFH obremenjenem okolju, pritožite se tako resornem ministrstvu kot inšpektorju za okolje.

Komentarji   

#1 Ida Čuden Rebula 09:51 13-04-2013
Spoštovana bralka, spoštovani bralec,

ali vesta, zakaj vsak poslanec z vprašanjem zakonskega reševanja problematike nizkofrekvenčne ga hrupa (NFH) 'zaslišuje' zgolj vlado, namesto, da bi sam vložil - in če tega ni sposoben sam, bi to pač storil s strokovno pomočjo pravnikov, za katerih pomoč prejema še posebna sredstva - svoj predlog zakona v zakonodajni postopek; na podlagi člena 88 Ustave RS ima namreč vsak poslanec - poleg vlade in najmanj 5000 volivcev - pristojnost oz. pravico do zakonske iniciative.

Očitno gre tu zgolj za eno od dvojega možnega - ali pa obojega:
(1) 'vroči kostanj' je najbolje podati naprej;
(2) 'vroči kostanj' je smiselno še pred podajo naprej izkoristiti za javno nastopanje; slednje ne stane nič: ne denarja, ne napora, pa še - ob vedenju o skrčenem ljudskem spominu - obrestuje se lahko pri potegovanju za naslednji poslanski mandat...

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,
Ida Čuden Rebula
Sežana