Okoljski hrup (knjižica)

Na spletišču http://www.ims.si je objavljena knjižica, ki obravnava osnovno problematiko okoljskega hrupa (z gradbišč, cest, železnic, letališč in zabavišč):

Vir: www.ims.si

Copyright© 2000,2001 Brüel &kjaer Sound& Vibration Measurement A/S.