Nizkofrekvenčni hrup v Kamniku

Objavljeno: .

"Zgodba" o obremenitvah okolja s strani kamniške Livarne Titan NFH ima danes že brado:

Livarna Titan v Kamniku je bila v 80. in 90. letih tehnološko zastarela, delovne razmere v njej so bile vse prej kot dobre, v soseščino pa je "v treh izmenah" emitirala hrup, smrad, strupene pline, dim in prah ...  Ob prelomu tisočletja je takratno vodstvo podjetja predvsem zaradi nerentabilnosti poslovanja sklenilo proizvodnjo ustaviti - za vedno. Še pred zaprtjem pa so livarno prevzeli koprski Cimos in njegovi francoski lastniki in sklenili nadaljevati s proizvodnjo kot podjetje Livarna Cimos Titan d.o.o..
Zaradi nemogočih delovnih pogojev v livarni in zaradi emisij v okolico je ARSO (Agencija RS za okolje) zahteval sanacijo razmer. Predstavitve sanacijskega program leta 2001 so se udeležili tudi predstavniki prebivalcev, ki živijo v soseščini. Sanacijski program je v splošno zadovoljstvo predvideval tudi odpravo vseh okoljskih tegob. Rok za sanacijo je bil konec leta 2002, se je pa sanacija zavlekla v leto 2003. In to zelo hrupno: v januarju in februarju so nove naprave 24 ur na dan emitirale slišen hrup jakosti tudi več kot 80 dBa, izmerjeno pri bližnjih stanovanjskih hišah. Napako so odpravljali dva meseca, pritisk javnosti na takojšnjo prekinitev delovanja močno prehrupnih naprav so v tem hrupnem okolju kar "preslišali".

Ko so hrupno napako končno odpravili, pa so bližnji stanovalci spoznali nov, do takrat nepoznan močno moteč pojav: vibracije stekel v oknih in vratih, pa tudi prve posledice teh vibracij na počutju in zdravju. Prvič so se srečali z nizkofrekvenčnim hrupom - in to v notranjosti svojih stanovanjskih prostorov! Livarna je takrat redno obratovala v treh izmenah, pogosto pa so organizirali še delo v četrti izmeni. Torej vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, 24 ur okoljskega obremenjevanja!

Stanovalci so se pritoževali, osebno, po telefonu, pisno, s pomočjo časopisov in TV, NFH je ostal. In je še danes!

Ker je Livarna Cimos Titan zavezanec za mednarodno okoljsko dovoljenje IPPC, so s posledicami NFH prizadeti sosedje  27. septembra 2004 seznanili tudi posebno IPPC skupino v  Ministrstvu za okolje in prostor. Celoten tekst lahko preberete tukaj

V letu 2005, 1. oktobra, so najbližji livarnini sosedje poslali pristojnemu področnemu okoljskemu inšpektorju Bojanu Štrausu naslednjo pritožbo (navajamo samo odstavek, ki se nanaša na NFH):

(1) Čeprav so v Cimosovi Livarni Titan v Kamniku, kot zagotavljajo, poleti sanirali dva povzročitelja nizkofrekvenčnega hrupa in vibracij, prebivalci okoliških hiš na območju Podlimbarskega poti v Kamniku še vedno občutimo in kot resonačne vibracije tudi slišimo dokaj intenziven infrazvočni hrup. Vsaj nekaj povzročiteljev infrazvočnega onesnaževanja torej še nemoteno obratuje.
Zato smo podpisani na nadaljnje zdravju škodljivo obremenjevanje okolja v avgustu in septembru že nekajkrat opozorili vodstvo Cimos Titanove livarne, 29. septembra 2005 pa smo direktorju Batagelju poslali naslednje pismo:
Spoštovani g. direktor Batagelj!
Ob koncu meseca vam moramo sporočiti, da infrazvočno obremenjevanje našega stanovanjskega okolja tudi v septembru še vedno traja. Stalno, vsak dan, ne glede na uro. Jakost nihanja pa ni vedno enaka, tako, da do slišnih resonanc ne prihaja vedno. Vendar je bilo v septembru to infrazvočno valovanje vsaj polovico dni dokaj ali pa celo zelo močno, posledično pa tudi resonance..
Tudi pretekli vikend in zadnjih nekaj dni je jakost valovanja spet večja, resonance pogoste, včeraj in danes (29.09) so tudi slišne vibracije praktično neprekinjene (vsaj 90% časa) ...

Ker se stanje tudi po tej pritožbi ni izboljšalo, so prizadeti sosedje v avgustu 2006 pritožbo podrobneje utemeljili in poslali na osrednji Inšpektorat za okolje in prostor RS v Ljubljani, na ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje) in v vednost tudi Občini Kamnik. Celoten tekst pritožbe lahko preberete tukaj

Odgovor Inšpektorata 17. oktobra 2006  je bil v delu, ki se nanaša na NFH, naravnost zaprepaščujoče neverjeten:

"Nizkofrekvenčni hrup in tresljaji ne sodijo v pristojno reševanje inšpekcije za okolje in naravo."
Podpisana Tatjana Bernik, direktorica inšpekcije za okolje in naravo.

Brez kakršnekoli obrazložitve, napotkov ali vsaj najave, da bodo problematiko posredovali ustreznim službam ARSO/MOP, po potrebi pa tudi Ministrstvu za zdravje. Nič od tega! (Celoten odgovor preberite tukaj)

V oktobru 2006 so livarnini sosedje s problematiko seznanili tudi takratnega poslanca Državnega zbora, kamniškega občana Rudija Veršnika. ki je nato za rešitev te problematike naprosil takratnega ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika (dopis je tukaj)
Minister mu je odgovoril kar z mnenjem Inšpektorata RS za okolje in prostor, odgovor pa je "zaradi nejasnih pristojnosti" poslal v vednost tudi Zdravstvenemu inšpektoratu RS. Ta pa je poiskal mnenje vladne Službe za zakonodajo (več o tem je tukaj)
MOP je na ta način "izvedel, kaj so njegove pristojnosti", vendar tudi ponovna Veršnikova poslanska intervencija 15. novembra 2006 (preberite tukaj) reševanja problema ni premaknila z mrtve točke.

Pritožbe krajanov so se nadaljevale tudi v letih 2007 do 2010, v zaščito ustavnih pravic do zdravega okolja pa sta pomembni pobuda zastopnika krajanov takratnega občinskega svetnika Daniela Kovačiča 7. decembra 2009 (objavljena tukaj) in najnovejša prizadevanja poslanke mag. Julijane Bizjak Mlakarjeve (več tukaj).

Podpisnik kamniške pobude Daniel Kovačič zasleduje pot te pobude in 12. januarja 2011 v e-pismu na portal nf-hrup.si poslal tele podatke:

"Dne 15. 12. 2010 sem po telefonu s strani odgovorne uslužbenke MOP ga. Karba dobil sporočilo, da zadeva še ni zrela za pripravo predpisov, ker tudi druge evropske države tega predpisa niso sprejele. Povedala je tudi, da ne razpolagajo s kriteriji o mejni vrednosti nizkofrekvenčnega hrupa (z. go. Karba sem se po telefonu še pogovarjal: 20. 5. 2010, 12. 8. 2010  in z njeno nadrejeno mag. Katjo Buda 15. 9.2009). 7. 12. 2009 sem na naslov MOP Dunajska 48, ljubljana, poslal dopis v katerem sem ... pojasnil o škodljivosti nizkofrekvenčnega hrupa, 31. 5. 2010 pa CD z gradivom o nizkofrekvenčnem hrupu.  Dne 10. 9. 2009 smo se na sestanku Okoljevarstvenega foruma, ki je bil v prostorih bivše občine Ljubljana Bežigrad, o problematičnem nizkofrekvenčnem hrupu pogovarjali s takratnim dir. direktorata MOP g. Darijem Krajčičem. G. Krajčič je predlagal, da na naslov MOP, Dunajska 48, Ljubljana, pošljemo pobudo, kar smo tudi postorili, vendar še danes kljub obljubi s strani ga. Karba nismo prejeli odgovora v pisni obliki.
Žalostno je predvsem dejstvo, da je PS Cimos, livarna Titan d.o.o. s strani Agencije za okolje, Vojkova ulica 1, Ljubljana, prejela CERTIFIKAT IPPC, čeprav je še vedno problematičen omenjeni hrup."

V marcu 2011 je novi direktor livarne Cimos Titan v Kamniku Drago Brence s sodelavci sprejel predstavnike sosedov in krajevne skupnost Perovo.

V pogovoru glede obremenjevanja okolja je vodja projektov v livarni Jože Prezelj obrazložil in nato tudi zapisal  stanje na področju ekologije od časa, ko je firmo prevzel Cimos Koper, in kaj je bilo do zdaj na napravah storjenega:

"Znano je, da so inšpekcijske službe hotele leta 1999 zapreti Titanovo livarno, zaradi prekomernega onesnaževanja okolice z hrupom in še posebej z prahom. Ker denarja za sanacijo tedanji Titan ni imel, je livarno odkupila firma Cimos iz Kopra.

Maja 2001 smo pri mednarodni  nemško-ameriški korporaciji Donaldson – Torit naročili 5 tedaj najmodernejših filtrnih naprav za filtracijo zraka, ki uporabljajo pet-mikronske patronske vložke. V ta projekt smo takrat vložili skoraj miljon takratnih nemških mark. Naprave po devetih letih obratovanja še vedno odlično delujejo, saj so redno preventivno vzdrževane in menjani filtrni vložki. Vsaka naprava ima inštrument, ki meri diferencialni tlak v filtru in takoj zazna, kdaj so filtrni vložki potrebni zamenjave. Kljub temu je ministrstvo za okolje in prostor zahtevalo, da na najbolj obremenjene tri  filtre montiramo še dodatne naprave ki stalno merijo zaprašenost zraka direktno na izhodu iz naprave, da se ja ne bi zgodilo, da bi prepozno menjali filterne vložke. Trenutno smo v fazi prve montaže omenjene naprave.
Poleg tega pa nam je ministrstvo naložilo izvajati tudi konstantne meritve zaprašenosti na področju celotne firme. V ta namen smo postavili dve napravi, ki stalno merita kvaliteto zraka in analize tedensko preverja za to pooblaščena organizacija.

S postavitvijo nove priprave peska in njenim zagonom 2003 pa se je pojavila nova nevšečnost, ki jo do tedaj nismo poznali – nizkofrekvenčno valovanje. Kar nekaj časa je bilo potrebno, da smo ugotovili, da to valovanje povzročajo vibracijski motorji transportnih rešetk. Vibracije frekvence med 12 in 16 Hz se preko temeljev (ki na žalost niso izolirani od okolice) prenašajo v tla in v okolico. Da bi vibracije omilili, smo dva transporterja nadomestili z gumijastimi tračnimi transpotrerji. Ostal pa je še hladilnik peska. Le tega smo postavili na zračne blazine - podobne kot jih imajo veliki tovornjaki - in kombinacijo vzmeti. Vibracije so se v precejšnji meri zmanjšale. Zanimivo je to, da se te vibracije očitno kombinirajo še z nekaterimi motnjami v okolici, saj niso vedno enake.

Rešitev tega problema je v zamenjavi hladilnega sistema – kar pa je zelo draga investicija. Problem pa lahko omilimo z rednim tedenskim čiščenjem hladilnega sistema  z ciljem da je v njem čim manj balasta, ki proizvaja dodatne vibracije."

Direktor Drago Brence pa je nato še enkrat poudaril, da se zaveda, da je ključno vzdrževanje in da se bodo z vso resnostjo posvetili temu. Obljubil je tudi, da bodo protihrupna vrata v livarno zapirali, da se moteči pisk ne bo širil v okolico.

Video dokumentacija: posnetek resonančnega vpliva nizkofrekvenčnega hrupa v stanovanjski hiši v bližini Livarne Titan (kliknite tukaj)

V začetku leta 2014 se je Livarna Cimos Titan Kamnik preimenovala v Livarno Titan Kamnik d.o.o, podjetje pa je kupil in postal 100% lastnik mag. Drago Brence, ki je še naprej tudi direktor Livarne Titan.
V poznih jesenskih mesecih 2014 nek, v livarni običajen delovni dan, nizkofrekvenčnega hrupa ni bilo ne zaznati ne izmeriti. Naslednji dan tudi ne in naslednji teden tudi ne. Po začetnih tednih nezaupanja, da desetletnega zdravju nevarnega hrupa končno res ne bo več, lahko konec leta 2015 zapišemo, da livarna za zdaj nizkofrekvenčnega hrupa resnično ne oddaja več. Več kot 12 mesecev brez te nadloge! Sosedje smo se oddahnili, veliko izboljšanje delovnega okolja pa je seveda tudi za v livarni zaposlene. In - v letu 2018 smo še vedno brez NFH nadloge:)
 

Komentarji   

+1 #1 Uroš 16:42 23-01-2013
Dokler odgovornim birokratom za okolje ne bo brnelo in vibriralo v ušesih tako kot nam na tem forumu in ostalim sotrpinom, se v tej državi ne bo premaknilo nič na bolje.
Ko bodo zjutraj utrujeni in neprespani odhajali na delo kot posledica tega zvočnega nasilja pa bo bolje, morda?