Direktiva EU o hrupu na delovnem mestu (2003)

Napisal Administrator Objavljeno: .

Evropa je kakovost zaposlitve označila kot enega svojih ciljev. Bistveni del teh prizadevanj pa je tudi zmanjšanje števila primerov izgube sluha zaradi hrupa. Za dosego tega cilja pa je treba vključiti vse zadevne akterje: delodajalce iz vseh sektorjev - zlasti tiste iz najhrupnejših sektorjev - delavce, javne organe, zavarovalnice ali nacionalne zdravstvene službe, delovno inšpekcijo ter seveda mala in srednja podjetja.

Evropski parlament in Svet sta zato februarja 2003 sprejela Direktivo 2003/10/ES2 „Delavci, izpostavljeni tveganjem zaradi hrupa“, ki nadomešča prejšnjo Direktivo 86/188/EGS3 in tako zagotavlja resnično in učinkovito sredstvo za izpolnitev te obveze.

V letu 2009 pa je Komisija izdala tudi brošuro v slovenskem prevodu z naslovom
Nezavezujoči vodnik po dobrih praksah pri uporabi Direktive 2003/10/ES "Hrup na delovnem mestu"

V tem vodniku po dobrih praksah ... je NFH predstavljen in obdelan le kot del spektra zvočnih frekvenc, vendar brošura lahko bralcu precej pripomore k razumevanju hrupa kot celote.

Brošuro, ki ima 176 strani z veliko ilustracijami, je v pdf formatu dosegljiva tudi na tem spletišču in si lahko preberete (kliknite) tukaj.