Gradivo Velike Britanije (DEFRA ...)

Objavljeno: .

Velika Britanija je država, ki je v preprečevanju škodljivih vplivov nizkofrekvenčnega hrupa na prebivalstvo naredila zelo veliko.

DEFRA, organ v sestavi vlade, ki je v rangu našega Ministrstva za okolje in prostor (UK government department responsible for policy and regulations on the environment, food and rural affairs), sodeluje z univeritetnimi institucijami, rezultat pa so temeljite študije problema in konkretna navodila za dejansko in neposredno ukrepanje pri ugotavljanju in odstranjevanju škodljivih nizkofrekvenčnih zvočnih polucij.

Na internetu je dostopnega zelo veliko gradiva DEFRA. Izbor najboljših prispevkov sploh ni lahek, a nekaj virov-povezav je tudi na našem spletišču.

Daljši sestavek, ki ga je leta 2005 po naročilu DEFRA izdelala Sandfordska univerza v Manchestru, z naslovom Procedure for the assessment of low frequency noise complaints (2011), je kot pdf dokument dosegljiv tukaj in na http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?Document=10470_NANR45-procedure_rev1_23122011.pdf

Ista univerza je izdelala tudi študijo Proposed criteria for the assessment of low frequency noise disturbance, ki jo najdete tukaj (in na straneh DEFRA)

Na straneh 7 do 11 te študije si oglejte, kaj so na preprečevanju NFH že leta 2005 naredile številne države EU.

Nekaj let starejši britanski praktični napotki za delo inšpektorjev Report Low Frequency Noise (2001) pa so tukaj. Ti napotki so smiselno uporabni v vsaki državi EU, pa tudi zunaj nje

Še več gradiva DEFRA je dostopno na internetu, nekaj tudi na
http://archive.defra.gov.uk/environment/quality/noise/research/lowfrequency/

Naš komentar: Iz britanskih gradiv nedvoumno izhaja, da je treba pritožnike obravnavati resno, jim prisluhniti in jim pomagati. Predpisi niso vse. Marsikdaj bi okoljski inšpektor (seveda tudi v Sloveniji) lahko enostavno, brez ogromnih stroškov za specialne spektralne meritve, ugotovil izvor NFH in s svojim vplivom na lastnika neustreznih naprav pripomogel k ublažitvi ali celo k odpravi škodljivega NFH.